banner logistics

Oude publicaties

Vanaf deze pagina kunt u diverse oude publicaties downloaden

Hieronder staan onderwerpen in die in het verleden zijn gepubliceerd in verschillende vakbladen. De inhoud van deze publicaties is meestal nog steeds actueel.

1 Flexibiliteit door modulair ontwerpen

In 1989 vroeg prof. dr J.A.M. Theeuwes me een artikel te schrijven over de ontwikkeling van het modulair ontwerpen dat ik bij Enraf-Nonius had geintroduceerd. Dit artikel is eind 1989 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management. Het was één van de eerste wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp. Het heeft nog jaren geduurd alvorens deze aanpak verder in de praktijk is geaccepteerd. De toenmalige aanpak wordt ook vandaag de dag nog gebruikt bij het bedrijf Enraf-Nonius (www.enraf-nonius.nl). Daar was ik, toen nog in Delft, van 1986 tot 1989 werkzaam als Algemeen Logistiek Manager (tegenwoordig zou men dat Supply Chain Manager genoemd hebben. Alle afdelingen die met operationele stromen te maken hebben van inkoop tot en met aflevering vielen onder mij. Dat betrof destijds ongeveer 100 personen).  

2 Logistiek vriendelijk ontwerpen

Omstreeks 1990 ben ik sterk betrokken geweest bij het onderwerp "Logistiek vriendelijk ontwerpen". Bij de vereniging Logistiek management (vLm) hadden we toen een werkgroep over dit onderwerp. Naar aanleiding hiervan heb ik een publicatie verzorgd in het blad Inkoop en Logistiek. Hoewel deze publicatie jaren geleden is opgesteld is de kern er van nog erg steeds actueel.

3 Logistiek vriendelijk verpakken

In verband met mijn werk als algemeen logistiek manager bij Enraf-Nonius in de jaren tachtig ben ik ook actief bezig geweest met het onderwerp verpakken.

4 Schone tekentafel

Voor het blad Intermediair van 8 november 1991 mocht ik een publicatie verzorgen over de "Schone tekentafel". Daarin wordt betoogd dat veel verspillingen worden voorkomen door van meet af aan rekening te houden met productie en gebruik.

5 Produktontwikkeling en logistiek

In het blad Normalisatie van NEN-ISO van oktober 1991 werd een artikel van mij geplaatst over de impact die het productontwerp en productontwikkeling heeft op de logistiek. Hier wordt ook de relatie gelegd naar de Theory of Constraints (TOC) van Eli Goldratt. Ook worden aspecten als modularisatie hier al behandeld.

6 Voorkom het blackboxsyndroom

Deze publicatie is ooit geplaatst in het blad Logistiek Actueel. De verschijningsdatum is me niet meer bekend. Het moet ergens aan het eind van de negentiger jaren in de vorige eeuw geweest zijn. Het verhaal handelt over een onderneming die bijna failliet is gegaan aan het implementeren van het softwarepakket SAP. Dankzij super Mario kwam alles gelukkig weer op zijn pootjes terecht. Dat reddingsproces heeft miljoenen gekost.

 

Korte berichten

Het voornaamste gebruik van deze website is gericht op de ondersteuning bij het onderwijs dat gegeven wordt aan de het Mikrocentrum en NCOI,

Lees ook eens de blogs in Logistiek.nl

Een overzicht van alle blogs tot nu toe is te vinden op:

Blogs van Hessel Visser

Kijk ook naar mijn tweets

Follow HesselVisser on Twitter

 

LinkedIn-profiel van Hessel Visser weergevenProfiel van Hessel Visser weergeven

Nog meer nieuws

We hebben een webshop bij bol.com: https://www.bol.com/nl/nl/v/hessel-visser-b-v/1200758